17 april 2021:  Op woensdag 14 april 2021 is de online Algemene Ledenvergadering gehouden.

Tijdens deze vergadering hebben we afscheid genomen van bestuurslid Antje Dees. De voorzitter had een mooi dankwoord waarin Antje werd bedankt voor 9 jaar inzet en fijne samenwerking.  Omdat bloemen op de avond zelf niet overhandigd konden worden, was ‘s-middags een mooi boeket bloemen bezorgd.

Al enige tijd was Tonny Cappetijn kandidaat bestuurslid. Tijdens de online ALV is hij benoemd tot bestuurslid.

De huidige bestuurssamenstelling is:
Gerard Toorenaar: voorzitter; Tamara Huissoon: penningmeester; Marianne de Looff: secretaris; Margo Wilderom; Frank Giljamse; Jasper Euser; Tonny Cappetijn