Welkom bij NUT Noord-Beveland

Het Nut Noord-Beveland is een actieve vereniging, die jaarlijks ongeveer 10 – 12 voorstellingen organiseert voor jong en oud, van folk tot klassiek en met toneel en cabaret. Naast de steun van de gemeente komt ons programma mede tot stand dankzij de steun van de leden van onze vereniging. Een ledental dat de afgelopen jaren toegenomen is. Als u nog geen lid bent en u waardeert ons werk dan nodigen wij u u van harte uit om lid te worden van het Nut Noord-Beveland.

NUT Historie

“De oudste vereniging van Noord-Beveland en nog springlevend“
Een korte terugblik op het ontstaan, de huidige invulling en de toekomstvisie van het NUT Noord-Beveland.

Van herensociëteit tot culturele vereniging

Op 31 oktober 1842 komen ten huize van P. Riemens in Colijnsplaat, zestien heren bijeen om het NUT op te richten. “Eene voorlopige Vergadering”, zo schrijft de notulist en secretaris J.J. Snouck Hurgonje. “ten einde zulke maatregelen te nemen als tot oprigting van het Departement dienstig mogten gevorderd worden “ Het NUT Noord-Beveland was hiermede geboren. De titel van het jubileumboekje, verschenen in 1992 ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan, draagt dan ook de sprekende titel van “Herensociëteit tot culturele vereniging”.

Aantrekkelijk activiteiten programma

Maar ook de afgelopen 25 jaar is het NUT Noord-Beveland actief door gegaan met de rol algemene culturele vereniging. Met jaarlijks een aantrekkelijk activiteiten programma, voornamelijk gericht op de podiumkunsten in de dorpshuizen van ons voormalig eiland Noord-Beveland.
Organisatie, bestuur en leden
Onze vereniging heeft een redelijk stabiel ledenaantal van ongeveer 300 leden. Velen daarvan zijn al vele jaren lid, mede uit solidariteit met de doelstelling van het NUT “het bevorderen van de sociale cohesie in onze lokale samenleving”. Wat we voornamelijk bereiken door het aanbieden van podiumkunsten middels voorstellingen en uitvoeringen. Van cabaret tot klassieke muziek en van kindervoorstellingen tot lezingen en excursies. Om dit voor elkaar te krijgen werken we met een relatief groot bestuur (gemiddeld tien leden ) veelal fungerend als klankbord- en organisatiegroep.
Om dit geheel financieel mogelijk te maken hebben we als basis de contributie van onze leden, de jaarlijkse subsidie van de Gemeente Noord-Beveland en de entreegelden van de voorstellingen. Uiteraard kennen we als sociaal-culturele vereniging ook onze beperkingen. Beperkingen in de zin van accommodaties. Artiesten of aankomend artiesten stellen ook steeds meer eisen aan de kwaliteit van licht en geluid en er zijn natuurlijk ook financiële beperkingen. Maar met een goede instelling van onze actieve vrijwilligers komen we een eind.

Digitalisering

Ook aan de steeds verder gaande vormen van digitalisering is voor ons een noodzaak een goed werkende website, Facebookpagina en regelmatig mailcontact met onze leden. Dit is onontbeerlijk voor het huidige en toekomstige functioneren van ons NUT op Noord-Beveland.

Voorstelling uitgelicht

Laatste nieuws

Rabo ClubSupport 2023

1 september 2023: Wij doen mee aan Rabo ClubSupport. Ook in 2023 stelt de Rabobank een bedrag beschikbaar aan lokale verenigingen en stichtingen. In de stemperiode van 4 tot 26 september 2023 bepalen leden van de Rabobank hoe dit bedrag wordt verdeeld. Ons doel: In de loop van ons lange bestaan, hebben we als NUT Noord-Beveland een aardig 'cultureel erfgoed' aan voorstellingen gecreëerd op ons mooie eiland. Een geschiedenis die we graag willen bewaren en inzichtelijk maken voor een ieder. We willen een archief aanmaken op onze website, zodat artiesten, voorstellingen en ons NUT van heden, verleden en toekomst voor iedereen digitaal toegankelijk is. Stemmen gaat als volgt: Door in te loggen in de app of op de Rabobank website en via 'Zelf regelen' en vervolgens 'Mijn Lidmaatschap' te kiezen, kunt u klikken op Rabo ClubSupport. Dank u wel als u op ons stemt!