Welkom bij NUT Noord-Beveland

Het Nut Noord-Beveland is een actieve vereniging, die jaarlijks ongeveer 10 – 12 voorstellingen organiseert voor jong en oud, van folk tot klassiek en met toneel en cabaret. Naast de steun van de gemeente komt ons programma mede tot stand dankzij de steun van de leden van onze vereniging. Een ledental dat de afgelopen jaren toegenomen is. Als u nog geen lid bent en u waardeert ons werk dan nodigen wij u u van harte uit om lid te worden van het Nut Noord-Beveland.

NUT Historie

“De oudste vereniging van Noord-Beveland en nog springlevend“
Een korte terugblik op het ontstaan, de huidige invulling en de toekomstvisie van het NUT Noord-Beveland.

Van herensociëteit tot culturele vereniging

Op 31 oktober 1842 komen ten huize van P. Riemens in Colijnsplaat, zestien heren bijeen om het NUT op te richten. “Eene voorlopige Vergadering”, zo schrijft de notulist en secretaris J.J. Snouck Hurgonje. “ten einde zulke maatregelen te nemen als tot oprigting van het Departement dienstig mogten gevorderd worden “ Het NUT Noord-Beveland was hiermede geboren. De titel van het jubileumboekje, verschenen in 1992 ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan, draagt dan ook de sprekende titel van “Herensociëteit tot culturele vereniging”.

Aantrekkelijk activiteiten programma

Maar ook de afgelopen 25 jaar is het NUT Noord-Beveland actief door gegaan met de rol algemene culturele vereniging. Met jaarlijks een aantrekkelijk activiteiten programma, voornamelijk gericht op de podiumkunsten in de dorpshuizen van ons voormalig eiland Noord-Beveland.
Organisatie, bestuur en leden
Onze vereniging heeft een redelijk stabiel ledenaantal van ongeveer 300 leden. Velen daarvan zijn al vele jaren lid, mede uit solidariteit met de doelstelling van het NUT “het bevorderen van de sociale cohesie in onze lokale samenleving”. Wat we voornamelijk bereiken door het aanbieden van podiumkunsten middels voorstellingen en uitvoeringen. Van cabaret tot klassieke muziek en van kindervoorstellingen tot lezingen en excursies. Om dit voor elkaar te krijgen werken we met een relatief groot bestuur (gemiddeld tien leden ) veelal fungerend als klankbord- en organisatiegroep.
Om dit geheel financieel mogelijk te maken hebben we als basis de contributie van onze leden, de jaarlijkse subsidie van de Gemeente Noord-Beveland en de entreegelden van de voorstellingen. Uiteraard kennen we als sociaal-culturele vereniging ook onze beperkingen. Beperkingen in de zin van accommodaties. Artiesten of aankomend artiesten stellen ook steeds meer eisen aan de kwaliteit van licht en geluid en er zijn natuurlijk ook financiële beperkingen. Maar met een goede instelling van onze actieve vrijwilligers komen we een eind.

Digitalisering

Ook aan de steeds verder gaande vormen van digitalisering is voor ons een noodzaak een goed werkende website, Facebookpagina en regelmatig mailcontact met onze leden. Dit is onontbeerlijk voor het huidige en toekomstige functioneren van ons NUT op Noord-Beveland.

Voorstelling uitgelicht

2024-06-24T22:07:39+02:00

Orgelconcert11 augustus 2024 - Kats

In de zomermaanden organiseren we twee orgelconcerten. Stap eens binnen in de kerk om te luisteren naar de prachtige orgelklanken. Aan dit concert verlenen ook Corella Nijsse (sopraan) en Peter Reinders (tenor) hun medewerking.

Laatste nieuws

240 jaar De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen

1784-2024: Dit jaar bestaat het landelijk Nut 240 jaar! Ter gelegenheid hiervan is een mooie folder uitgebracht met hierin algemene informatie over historie, de Nut activiteiten vandaag de dag enz. Benieuwd naar de folder? Vraag ons om een exemplaar bij een van onze activiteiten. Of lees hier alvast de tekst: Foldertekst Nut Op zaterdag 12 oktober 2024 vieren Nutsbestuurders van alle departementen het 240-jarig jubileum in het Spoorwegmuseum te Utrecht. Ons departement zal met enkele bestuursleden uiteraard ook vertegenwoordig zijn.