Het bestuur van het departement NUT Noord-Beveland nodigt u van harte uit voor onze jaarlijkse algemene ledenvergadering op woensdag 14 april 2021, 19.30 uur. Hierin komen o.a. de programmering 2021-2022, de bestuurssamenstelling en de financiën aan de orde. De officiële uitnodiging volgt binnenkort.