Het bestuur van het departement NUT Noord-Beveland nodigt u van harte uit voor onze jaarlijkse algemene ledenvergadering op woensdagavond 28 februari 2024. Hierin komen o.a. de programmering 2024-2025, de bestuurssamenstelling en de financiën aan de orde.

7/2/2024: De uitnodigingen hiervoor zijn inmiddels aan alle leden gestuurd.