18 februari 2023

Het bestuur van het departement NUT Noord-Beveland nodigt u van harte uit voor onze jaarlijkse algemene ledenvergadering op woensdagavond 29 maart 2023. Hierin komen o.a. de programmering 2023-2024, de bestuurssamenstelling en de financiën aan de orde.

De officiële uitnodiging volgt binnenkort.