Tijdens de receptie van het 175-jarig bestaan had Piet Hamelink al aangekondigd aan het einde van seizoen 2017/2018 het voorzitterschap van het NUT Noord-Beveland te beëindigen en over te willen dragen. Gerard Toorenaar is voorgedragen als nieuwe voorzitter en tijdens de Algemene Ledenvergadering op 11 april 2018 was de voorzitterswissel een feit. We bedanken Piet voor zijn jarenlange inzet als voorzitter en wensen Gerard veel succes!