3 mei 2020:  De geplande Algemene Ledenvergadering (ALV) van dinsdag 17 maart kon in verband met de Corona-maatregelen niet doorgaan. Op woensdag 22 april is de ALV toch gehouden, maar dan online. Het was even zoeken naar de juiste afstemming van het geluid, maar toen dat geregeld was verliep de vergadering prima!

Tijdens deze vergadering hebben we afscheid genomen van 4 bestuursleden, te weten Daaf van der Maas, Annelies ’t Hoen, Olda Baarends en Edith Breure. De voorzitter had voor allemaal een mooi dankwoord en omdat bloemen op de avond zelf niet overhandigd konden worden, was ‘s-middags bij de aftredende bestuursleden een mooi boeket bloemen bezorgd.

Al enige tijd waren Tamara Huissoon, Frank Giljamse en Jasper Euser kandidaat bestuurslid. Tijdens de online ALV zijn ze alle drie benoemd tot bestuurslid. Tevens is Tamara Huissoon bereid gevonden om het penningmeesterschap van Antje Dees over te nemen.  Laatstgenoemde blijft nog een jaar in het bestuur om de overdracht goed te laten verlopen.

De huidige bestuurssamenstelling is:
Gerard Toorenaar: voorzitter; Tamara Huissoon: penningmeester; Marianne de Looff: secretaris; Antje Dees; Margo Wilderom; Frank Giljamse; Jasper Euser