Het bestuur van het departement NUT Noord-Beveland nodigt u van harte uit voor onze jaarlijkse algemene ledenvergadering op woensdag 13 april 2022. Hierin komen o.a. de programmering 2022-2023, de bestuurssamenstelling en de financiën aan de orde. De officiële uitnodiging volgt binnenkort.