Het Drenthehuis – Geersdijk

Algemene Ledenvergadering
woensdag 29 maart 2023
aanvang 20:00 uur

Algemene ledenvergadering
Het bestuur van het departement NUT Noord-Beveland nodigt u van harte uit voor onze jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV).

Onder andere de volgende onderwerpen zullen aan bod komen: programma 2023-2024, financiën en de bestuurssamenstelling.

De ALV begint om 20.00 uur en zal ongeveer 30 minuten duren.

Aansluitend vertellen Markus Merting en Henkees Ingelse over de Pelgrimstocht van Kats naar Rome die zij in 2022 hebben gelopen.

Graag tot ziens op woensdag 29 maart!

Toegang gratis

Andere voorstellingen uitgelicht