Op zaterdag 14 oktober 2023 organiseerde Nutsdepartement Sluis-Aardenburg de ledenbijeenkomst voor landelijke bestuurders.

Ook vanuit NUT Noord-Beveland waren we vertegenwoordigd!

Door het hele land zijn nog ruim 70 Nutsdepartementen te vinden. Ieder departement geeft een eigen invulling aan de maatschappelijke doelstelling. Het is leuk elkaar 1 à 2 keer per jaar te treffen om zo ideeën uit te wisselen en het reilen en zeilen bij andere departementen te vernemen.

Departement Sluis-Aardenburg heeft in haar ruim 200 jarig bestaan bijzondere leden in het ledenbestand gehad. Een van die leden is Johan Hendrik van Dale. Hij is de grondlegger van het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal ‘De Dikke van Dale’. In 1847 werd hij al op 19-jarige leeftijd lid van het Nutsdepartement en in 1853 werd hij zelfs secretaris.

Heel bijzonder was het bezoek aan ‘de Vermaning’ in Aardenburg. In deze schuilkerk – destijds niet meer dan een schuur – was Jan Nieuwenhuizen, de oprichter van het Nut, voorganger van de Doopsgezinde gemeente (van 1763 tot 1772).

Meer lezen:

Ledenbijeenkomst 14 oktober in Sluis-Aardenburg (nutalgemeen.nl)